Eenzaamheid
Terug

Eenzaamheid

202 deelnemers
Individuele cursus met een e-coach
Gratis online cursus
Je mag altijd vragen stellen, maar dat hoeft niet
Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. Zelfs midden in een gezelschap kan je je eenzaam voelen. Eenzaamheid is een pijnlijk gevoel van onvrede over het gemis aan relaties. Het oplossen van eenzaamheid begint bij jezelf! Ga aan de slag en start vandaag nog!

Voel je je eenzaam? In deze cursus krijg je meer inzicht in je eenzaamheid én praktische opdrachten hoe je daar iets aan kunt doen. Met deze online cursus heb je een instrument in handen waarmee jij ondernemer wordt van je eigen eenzaamheid. Dit betekent niet dat je in een paar weken ineens stapels vrienden hebt. Dat past misschien niet eens bij je. Wel leer je met deze cursus contacten aan te gaan en relaties te verdiepen.

De cursus bestaat uit verschillende onderdelen die je in een aantal weken doorloopt. Er zijn 14 hoofdstukken, waarin steeds een thema aan bod komt.

De cursus vraagt van jou als deelnemer een zekere mate van discipline en tijdsinvestering. De opdrachten die eruit volgen kunnen ook soms in de loop van de week ook nog tijd van je vragen. We geloven dat sociale contacten opbouwen en onderhouden een investering van je vraagt die absoluut de moeite waard is!

De cursus is ontwikkeld met kennis en ervaring vanuit de (christelijke) hulpverlening. Het bestaat uit korte stukjes tekst, filmpjes, vragen en opdrachten.

Je hoeft deze cursus niet alleen te doen. Een e-coach kijkt met je mee en gaat met jou in gesprek over de antwoorden die je hebt gegeven. Hij/zij ondersteunt je in je eigen proces, bidt voor je en helpt je om het vol te houden. 

Dit is een cursus in samenwerking met Stop Eenzaamheid Zelf