Red Chair Movement

E-course Disciple

In Disciple leer je 23 principes over het Koninkrijk van God, om Jezus te volgen en doen wat Hij vraagt.

E-course Disciple
Start nu deze cursus

Beschrijving van de cursus

In het leven van de discipelen van Jezus kunnen we drie groeifasen ontdekken. De eerste fase 'Follow', is dat mensen Jezus volgden, ze luisterden naar zijn woorden en keken toe wat Jezus deed (wij noemen deze training Follow). In de tweede fase 'Disciple', zien we dat er een samenwerking tussen Jezus en zijn discipelen ontstaat (wij noemen deze training Disciple).

In deze training leer je in 23 principes te begrijpen:
1. wie je bent in het Koninkrijk van God
2. hoe je wandelt met God in het Koninkrijk
3. wat de waardes zijn van het Koninkrijk van God

Nadat de discipelen Jezus hadden gevolgd, leerde Jezus hen hoe ze niet alleen een volgeling konden zijn, maar ook een leerling of discipel. Dit is iemand die net zo wil leven als de persoon die hij/zij volgt. De discipel volgt niet alleen, maar gaat ook toepassen wat hij/zij hoort van Jezus. Na een periode van training geeft Jezus zelfs macht aan deze discipelen om hetzelfde te doen als wat Hij deed. Ben je klaar om Jezus te volgen en te doen wat Hij vraagt?

Cursusinhoud

Welkom
Start nu deze cursus
Disciple 1 - introductie
Principe 18 - Wie ben ik in het Koninkrijk
Principe 19 - Wat ging er mis?
Principe 20 - Nieuwe Identiteit in Christus
Principe 20.1 - Opdrachten
Principe 20.2 - Uitleg (deel 2)
Principe 20.2 - Opdrachten
Principe 21 - Zoonschap
Principe 21 - Opdrachten
Principe 22 - Erfgenamen
Principe 22 - Opdrachten
Disciple 2 - introductie
Principe 23 - Bekering en geloof
Principe 23 - Uitleg
Principe 24 - Doop in water en Geest
Principe 24 - Uitleg
Principe 25 - God en je naaste liefhebben
Principe 25 – Uitleg
Principe 26 - Het woord horen en doen
Principe 26 - Uitleg
Principe 27 - Bidden, praten met God
Principe 27 - Uitleg (deel 1)
Principe 27 - Uitleg (deel 2)
Principe 28 - Geven
Principe 28 - Uitleg (deel 1)
Principe 28 - Uitleg (deel 2)
Principe 29 - Maak discipelen
Principe 29 - Uitleg (deel 1)
Principe 29 - Uitleg (deel 2)
Principe 30 - Avondmaal, verbonden met God
Principe 30 - Uitleg (deel 1)
Principe 30 - Uitleg (deel 2)
Disciple 3 - introductie
Principe 31 - Nederigen van hart zien het Koninkrijk
Principe 31 - Uitleg
Principe 32 - Treurende worden getroost
Principe 32 - Uitleg
Principe 33 - Zachtmoedigen beerven de aarde
Principe 33 - Uitleg
Principe 34 - Verlangen naar gerechtigheid
Principe 34 - Uitleg
Principe 35 - Barmhartigen ontvangen barmhartigheid
Principe 35 - Uitleg
Principe 36 - Volmaakt hart
Principe 36 - Uitleg (deel 1)
Principe 36 - Uitleg (deel 2)
Principe 37 - Vredestichters, kinderen van God
Principe 37 - Uitleg (deel 1)
Principe 37 - Uitleg (deel 2)
Principe 38 - Vervolgd vanwege de gerechtigheid
Principe 38 - Uitleg
Principe 39 - Zout en Licht
Principe 39 - Uitleg
Principe 40 - Goddelijke relaties halen het beste in je naar boven

Klaar om te beginnen?

Schrijf je in voor deze gratis online cursus!

Start nu deze cursus
Meer van Course categories: No category